Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bieczu


Co znaczy pojęcie "liturgia"?

1069
Pojęcie "liturgia" oznaczało pierwotnie "dzieło publiczne", "służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu". W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że Lud Boży uczestniczy w "dziele Bożym" 6 . Przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia.

1070
Pojęcie "liturgia" w Nowym Testamencie jest używane nie tylko na oznaczenie celebracji kultu Bożego 7 , lecz także głoszenia Ewangelii 8 i pełnienia czynów miłości 9 . We wszystkich tych przypadkach chodzi o służbę Bogu i ludziom. W celebracji liturgicznej Kościół jest sługą na obraz swojego Pana, jedynego "Liturga" 10 , uczestnicząc w Jego kapłaństwie (kult), które ma charakter prorocki (głoszenie słowa) i królewski (służba miłości):

  • Dzień i godzinę uroczystości pogrzebowych ustalamy najpierw z duszpasterzem, a później z firmą pogrzebową
  • Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść akt zgonu zmarłego z USC.
  • Nasz udział w obrzędach pogrzebowych niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne.
  • Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Sakramentu Pokuty. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan – szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z daleka.
  • Zamawiając nekrolog zmarłego w firmie pogrzebowej prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych.
  • Starajmy się wszyscy w czasie Mszy świętej żałobnej przystąpić do Komunii świętej i ofiarować Ją w intencji zmarłego.
  • Niektórzy z Was – a przyjmuje się ten zwyczaj coraz częściej – zamawia Msze święte za zmarłego. Jest to piękny gest pamięci i pomocy zmarłym. Prosimy, aby Msze święte w intencji zmarłego z racji pogrzebu zamawiać nieco wcześniej, a nie w ostatniej chwili tuż przed rozpoczęciem liturgii pogrzebowej. Część intencji zamówionych z racji pogrzebu po konsultacji z rodziną będzie odprawiana poza parafią.
  • Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów. 

Postawy i gesty w liturgii mają swoją symbolikę.

Ministranci

"Ministrare" (z łac.) znaczy "służyć".

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Wspólnota ministrantów i lektorów naszej parafii liczy   członków.

Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

(przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski dnia 9 marca 2005 r.)

Konto parafii

76 1020 3453 0000 8602 0319 1962

Bóg zapłać za ofiarę