W niedzielę 30 czerwca br. o godzinie 18.00 w refektarzu klasztornym

spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.