400 lat Franciszkanów w Bieczu. Historia i dziedzictwo

6-7 czerwca

Sala Konferencyjna Biblioteki Biecz Rynek 20, 38-340 Biecz

 

 

6 czerwca (czwartek)

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji

10:00 – 10:20 dr Paweł Kocańda Zamek starościński i klasztor oo. Franciszkanów-Reformatów w Bieczu w świetle dawnych i współczesnych badań archeologicznych

10:20 – 10:40 prof. dr hab. Michał Proksa, dr Monika Zub Architektura i przemiany budowlane wschodnich konwentów franciszkanów-reformatów prowincji małopolskiej (Biecz, Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Zakliczyn)

10:40 – 11:00 doc. PhDr. Michal Slivka Františkáni na Slovensku

11:00 – 11:20 dr hab. arch. prof. PK Anna Bojęś-Białasik, mgr Monika Łyczak Klasztor w mieście średniowiecznym na przykładzie Krakowa

11:20 – 13:00 Dyskusja przy kawie z udziałem prof. Zbigniewa Pianowskiego

 

14:30 – 14:50 doc. PhDr. Gabriel Lukáč Stredoveký kláštor minoritov v Levoči (história, archeologický a historicko-architektonický výskum)

14:50 – 15:10 dr hab. Michał Kurzej, dr Kinga Blaschke Obrazy nowożytne zachowane w klasztorze franciszkańskim

15:10 – 15:30 dr hab. inż. arch. prof. PK Katarzyna Hodor Krajobrazy reformackie na przykładzie zespołów klasztornych od XVII do XVIII w.

15:30 – 16:00 Dyskusja

 

7 czerwca (piątek)

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 10:00 Rozpoczęcie II dnia konferencji

10:00 – 10:20 dr Rafał Niedźwiadek Stan rozpoznania zespołów franciszkańskich na Lubelszczyźnie (wybrane przykłady)

10:20-10:40 mgr Paulina Gorazd-Dziuban Materiał zabytkowy z klasztoru oo. Franciszkanów-Reformatów w Bieczu pozyskany z badań archeologicznych w II poł. XX w.

10:40 – 11:00 dr Michał Wojenka Lapis Sanctae Mariae. XIII-wieczny klasztor ss. Klarysek w Grodzisku k. Skały (pow. Kraków) w świetle wyników badań wykopaliskowych Instytutu Archeologii UJ (2016-2023 r.)

11:00 – 11:20 prof. Andrzej Borkowski Obraz duchowieństwa katolickiego w twórczości Wacława Potockiego ("Ogród nie plewiony", "Moralia")

11:20 – 12:15 Dyskusja 

 

 

14:30 – 14:50 mgr Damian Nowak Prace konserwatorskie prowadzone przy zespole kościelno-klasztornym o. Reformatów w Bieczu w XIX i XX w.

14:50 – 15:10 dr hab. prof. UEk Andrzej Laskowski Uwagi o witrażach przegrody ołtarzowej prezbiterium kościoła klasztornego oo. Franciszkanów-Reformatów w Bieczu

15:10 – 15:30 dr Janina Dzik Obrazy z cyklu antoniańskiego z krużganków klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Bieczu

16:30 – 16:50 o. Kamil Kuraś OFM, Dyrektor Archiwum Prowincji Matki Bożej Anielskiej

Zespół akt klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Bieczu w zasobie Archiwum Prowincji Matki Bożej Anielskiej

16:50 – 17:10 dr Piotr Pajor Mistyka a sprawa kujawska – o pieczęci księcia Siemowita dobrzyńskiego

17:10 Dyskusja i zakończenie