• Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.
 • Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.
 • Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.
 • Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.
 • Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieś:

 • I spotkanie w kancelarii parafialnej – trzy miesiące przed planowaną datą ślubu
 • Dowody osobiste
 • Świadectwa chrztu – ważne sześć miesięcy
 • Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • II spotkanie w kancelarii parafialnej – nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu
 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
 • Zaświadczenie z poradni rodzinnej
 • Zaświadczenia z USC (trzy egzemplarze)
 • Nazwiska świadków i dokładne adresy
 • Kartki od Spowiedzi ( w dniu ślubu)

 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1055 -

 • 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
 • 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1065 -

 • 1. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności.
 • 2. Aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii.

Kan. 1066 - Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia.