WSPÓLNOTA KLASZTORNA

o. Tomasz Michalik 

gwardian i proboszcz

katecheta w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu,
mgr teologii – liturgika.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Grybowie – diecezja tarnowska.
W naszej parafii od lipca 2018 roku, wcześniej pracował w Zakliczynie.

Jako proboszcz odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy duchowo – materialne, jest przewodniczącym Rady Parafialnej
i odpowiedzialnym za grupy parafialne.

o. Jakub Kowalczyk 

wikariusz parafii

katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 w Bieczu,
mgr teologii – moralna. Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku.
Pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Leszczawie Dolnej – archidiecezja przemyska.
W naszej parafii od sierpnia 2020 roku, wcześniej pracował na misjach w Abong’ Mbang w Kamerunie. Opiekun Scholi, przygotowuje dzieci do I Komunii świętej.

 

Jako wikariusz wchodzi w skład Rady Parafialnej.

 

 

 

 

o. Janusz Trojanowicz

wikariusz domu

mgr teologii – historia Kościoła. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1985 roku.

Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Gorlicach – diecezja rzeszowska.


W naszej parafii od lipca 2017 roku, wcześniej pracował w Kętach.
Jest opiekunem Róż różańcowych i Grupy misyjnej.

 

 

o. Krzysztof Skwarło

duszpasterz

katecheta w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu,
mgr teologii – . Święcenia kapłańskie przyjął w 2017 roku.
Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie – diecezja tarnowska.
W naszej parafii od sierpnia 2023 roku, wcześniej pracował w Jarosławiu.

Opiekun Służby Litirgicznej, przygotowuje młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

 

br. Antoni Wojtal 

zakrystianin

Profesję wieczystą złożył 4 X 1985 roku.
Pochodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła w Złotej – diecezja tarnowska.
W naszej parafii od sierpnia 2020 roku, wcześniej pracował w Zakliczynie.