ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR 3/2023
z dnia 20.12.2023 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA : Renowacja wnętrza kościoła św. Anny przy klasztorze Franciszkanów w Bieczu dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja 2RPOZ/2023/5277/PolskiLad.